Članovi i prijatelji Udruge "Zagorje u srcu" na ovoj će stranici pronaći sve pogodnosti koje je udruga dogovorila sa svojim partnerima . Za korištenje istih svaki član/prijatelj primiti će svoju sigurnosnu lozinku putem koje će ostvariti pravo korištenja ugovorenih popusta i listu partnera . Pokraj svakog partnera pronaći ćete i informacije koju vrstu pogodnosti možete koristiti kao član/prijatelj Udruge "Zagorje u srcu".
Lista partnera i pogodnosti obnavljati će se redovito , sukladno novosklopljenim dogovorima sa Partnerima.

- SIXT Hrvatska omogućio Vam je 30% popusta za korištenje usluge najma vozila iz njihove flote