Ministar turizma Darko Lorencin u srijedu, 28. svibnja održao je radni sastanak na temu najavljenog preustroja sustava turističkih zajednica prema Smjernicama za izradu Zakona o turističkim zajednicama.

Ministar turizma Darko Lorencin u srijedu, 28. svibnja održao je radni sastanak sa županom Krapinsko-zagorske županije Željkom Kolarom, predsjednicom Županijske skupštine Vlastom Hubicki, direktoricom županijske Turističke zajednice Sanjom Škrinjar te direktorima i predsjednicima turističkih zajednica općina i gradova Krapinsko-zagorske županije i predstavnicima hotelskih kuća i ugostitelja s područja Zagorja.

Tema radnog sastanka bila je najavljeni preustroj sustava turističkih zajednica prema Smjernicama za izradu Zakona o turističkim zajednicama, po modelu Destinacijske menadžment organizacije. Radni sastanak poslužio je za konkretnije upoznavanje sa budućim promjenama koje su predviđene i što bi to značilo za daljnje turističko afirmiranje Krapinsko-zagorske županije, turističke regije koja se profilira kroz slogan“ Zagorje, bajka na dlanu“.

Ministar turizma Darko Lorencin: „Obilazimo sve županije u Hrvatskoj i razgovaramo na temu novog zakona o turističkim zajednicama, odnosno njegovim smjernicama. Ono što je glavna poruka već zadnja tri, četiri mjeseca – nema ukidanja turističkih zajednica. Mi želimo omogućiti stvaranje dinamičnog sustava kojemu će biti znatno olakšano djelovanje, odnosno sustav koji se više neće brinuti o destinaciji već koji će upravljati destinacijom. Dakle, turističke zajednice želimo pretvoriti u destinacijske menadžment organizacije, koje će trebati voditi računa o destinaciji, kreirati inicijative za nove turističke proizvode. Danas je bilo dosta konstruktivnih pitanja vezanih za moguće povezivanje zajednica. Naše je mišljenje da, ukoliko turističke zajednice na lokalnoj razini imaju volju, potrebu i želju za udruživanjem, to će moći učiniti, što će zakon kao takav prepoznati. Isto vrijedi i za županije. Utjecali bi samo na bolju podjelu rada između razina i na decentralizaciju novca, gdje bi sa državne razine spuštali na regionalnu više sredstava po osnovi boravišne pristojbe a predviđen je i niz promjena gdje bi sustav imao bolju financijsku podršku za razvoj projekata, pogotovo u kontinentalnom dijelu.

Župan Krapinsko-zagorske županije Željko Kolar: „Drago mi je da je danas došlo do ovog sastanka jer su riješene mnoge nedoumice. Čak je nestao i strah koji se uvukao u turističke djelatnike te se danas raspršio kao sapunica. Prije svega, bit je novog zakona da turističke zajednice budu mobilnije, efikasnije i da nas apsolutno nitko ne tjera na ništa, i da ćemo moći samo odlučivati hoćemo li se sa nekom županijom udruživati ili ne. Mi se moramo naučiti da moramo sami stvoriti uvjete da budemo konkurentni, jer samo na taj način ćemo dobiti goste. I to je poruka. Moramo biti dobri, moramo biti prepoznatljivi i onda ćemo dobiti turista, bez obzira imamo li more ili ne. Zagorje nema more, ali imamo toplice, dvorce i kurije. Imamo prekrasnu sačuvanu prirodu, imamo dobre ceste, koje će biti još bolje i nemamo nikakvih razloga da ne budemo uspješni u resoru turizma. Koliko uspješni, ovisit će o nama samima. Država nam s jedne strane omogućuje veća financijska sredstva, a s druge strane daje nam mogućnost da odlučujemo s kime ćemo se povezivati i kojim ćemo putem ići. To smatram dobrim jer nećemo moći prebacivati krivnju na nekog drugog. Da li ćemo se udruživati sa nekom županijom, ovog trenutka ne mogu vam reći. Surađujemo sa mnogim županijama na konkretnim projektima, i ako nađemo zajednički interes, udruživanje nije isključeno.

Objava : KZZ.hr