Obavještavamo građane da će se u periodu od 19.05.2014. do 30.06.2014. godine izvoditi radovi na postavljanju svjetiljki ulične rasvjete u Pregradi u sklopu projekta “Rekonstrukcija javne rasvjete sa ciljem povećanja energetske učinkovitosti i smanjenja svjetlosnog zagađenja” (u suradnji sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost). U prvoj fazi radova za 2014. godinu montirat će se ukupno 110 svjetiljki u slijedećim ulicama: Zagrebačka, A. Cesarca, J. Prejca, Grofova Ratkaja, A. Kovačića, Gorička, M. Gupca, G. Krkleca, Lj. Gaja, J. Leskovara i Kostelgradska ulica.

Nastavak realizacije projekta bit će na jesen 2014. godine (druga faza) kada će se u suradnji sa nadzorom projekta i predsjednicima mjesnih odbora odrediti daljnja dinamika izvođenja radova na lokacijama svih mjesnih odbora. Pri tome će prioritet imati lokacije u mjesnim odborima koje su predviđene projektom. Radovi se planiraju u 10. i 11. mjesecu, o čemu će građani biti pravovremeno obaviješteni.

Objava : Pregrada.hr